Ga naar de inhoud

PRIVACY POLICY

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor JustNude.nl van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

JustNude.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de door u aangevraagde werkzaamheden. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld op onze website, in correspondentie, tijdens fotoshoot en telefonisch.

Beveiliging van persoonsgegevens

De gegevens worden bewerkt en beheerd in een ICT-systeem en waartoe wij alleen toegang hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens

JustNude.nl verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de door u aangevraagde werkzaamheden.

De noodzakelijke gegevens worden in dat geval alleen verstrekt aan onze partners en onze medewerkers.

Bewaren van persoonsgegevens

Op de website kunt u ons via een contactformulier benaderen. Deze informatie wordt als email aan ons verzonden.
JustNude.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elke geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Website en Cookies

Onze website maakt gebruik van tracking cookies om uw web ervaringen te verbeteren.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzake in uw persoonsgegevens en u heeft het recht om correctie, beperking, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken per e-mail sturen aan info@justnude.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens door u is gedaan, controleren wij uw identiteit. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

 

Translate »
error: Content is protected !!